آلبوم تقریبا کاملی از عکسهای با کیفیت و متنوع دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور انقلابی ایران (۱)

Some Photos of Prof Mahmoud Ahmadinejad , The President of Islamic Republic of Iran

It could be possible and we can می شود و می توانیم

It could be possible and we can می شود و می توانیم

احمدی نژاد Ahmadinejad

Proffesor Mahmoud Ahmadinejad دکتر محمود احمدی نژاد

Wallpaper Ahmadinejad

wallpaper 800*600

محمود احمدی نژاد President Ahmadinejad

احمدی نژاد، قهرمان امت مسلمان Ahmadinejad, The Hero

Ahmadinejad in Pasargad(Perspolis احمدی نژاد در تخت جمشید)

Ahmadinejad in Pasargad(Perspolis احمدی نژاد در تخت جمشید)

احمدی نژاد در لباس احرام Ahmadinejad in masjid al-haram

Ahmadinejad in Masjid Al-Haram احمدی نژاد در لباس احرام

احمدی نژاد در لباس تکواندو همراه با هادی ساعی

 

رئیس جمهور احمدی نژاد Ahmadinejad, The Hero

رئیس جمهور انقلابی و ضد استعماری و ضد امپریالزم ایران

Anti Zionism(Not Anti Semitism) and Anti Imperialism President of Iran

Ahmadinejad is praying

Ahmadinejad , proud of Islam and Iran

Young Ahmadinejad

Young Ahmadinejad

Pres Ahmadinejad دکتر محمود احمدی نژاد

زنده باد احمدی نژاد Long Live Ahamdinejad  zinde bad Ahmadinejad

من یک معلم بسیجی هستم و از خدا می خواهم تا آخر عمر چنین بمانم

peacful president of Iran , Mahmoud Ahmainejad

احمدی نژاد

 

آلبوم شماره (2) عکسهای دکتر محمود احمدی نژاد

+ نوشته شده توسط مجتبی در چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۶ و ساعت ۱۴:۴ بعد از ظهر |